Image

Keris

Keris Ladrang Surakarta 01

Keris Ladrang Surakarta 01
Jenis Keris : Lajer
Dapur : Sempenar
Pamor : Mrambut
Tangguh : Madura Sepuh
Deder : Yudowinatan Kayu Kemuning
Mendak : Nyahnginang
Pendok : Blewah – Mamas
Warangka : Ladrang Surakarta Kayu Jati Gembol Iras

??????????

Keris Gayaman Surakarta 05
Jenis : Luk 9
Dapur : Panimbal
Pamor : Bendo sagodho
Tangguh : Segaluh
Deder : Yudhowinatan Kayu Kemuning
Pendok : Blewah – Mamas
Warangka : Gayaman Surakarta Kayu Kemuning

??????????

Keris Ladrang Yogyakarta 01
Jenis : Luk 13
Dapur : Sengkelat
Pamor : Wos Wutah
Tangguh : Kediri
Deder : Nunggak Semi Kayu Galih Asem
Pendok : Blewah – Mamas
Warangka : Gayaman Yogyakarta Kayu Trembalo Nginden

??????????

Keris Sandang Walekat 01
Jenis : Lajer
Dapur : Jalak Ngore
Pamor : Ilining Warih
Tangguh : Mataram – Pajang
Deder : Narada Kanda
Gandar : Kayu Klengkeng
Warangka : Sandang Walekat Kayu Trembalo

??????????

Keris Gayaman Yogyakarta 07
Jenis : Luk 7
Dapur : Carita
Pamor : Unthuk Banyu
Tangguh : Segaluh
Deder : Nunggak Semi
Pendok : Blewah – Mamas
Warangka : Gayaman Yogyakarta Kayu Kemuning

Keris Melayu 01

Keris Melayu 01

??????????

Pedang Jawa 01

Tombak

Tombak Sehastho
Dapur : Huruping Dhilah
Pamor : Wos Wutah
Tangguh : Mataram
Landeyan : Sehastho Kayu Kemuning

Pisau Tikam Kuno

Pisau Tikam Kuno

Advertisements
By jawakuno
Aside

Image

By jawakuno

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

By jawakuno